Có 1 kết quả:

song thân

1/1

song thân

giản thể

Từ điển phổ thông

cha mẹ