Có 1 kết quả:

song nga

1/1

song nga

giản thể

Từ điển phổ thông

hai hàng mông mày