Có 1 kết quả:

phản bạn

1/1

phản bạn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nổi loạn, phiến loạn

Từ điển trích dẫn

1. Làm phản. ☆Tương tự: “bội bạn” 背叛, “bạn nghịch” 叛逆, “tạo phản” 造反. ★Tương phản: “quy thuận” 歸順.
2. Kẻ làm phản, người làm chuyện xấu ác. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Ngã bất nhập xã hoa kỉ cá tiền, ngã bất thành liễu Đại Quan viên đích phản bạn liễu ma?” 我不入社花幾個錢, 我不成了大觀園的反叛了麼 (Đệ tứ thập ngũ hồi) Nếu tôi không tốn mấy đồng tiền cho thi xã thì chẳng hóa ra tôi là kẻ lật lọng ở vườn Đại Quan này hay sao?

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tráo trở, đối xử ngược lại với lúc trước.