Có 1 kết quả:

phát đạt

1/1

phát đạt

giản thể

Từ điển phổ thông

1. nở nang
2. phát đạt