Có 1 kết quả:

thúc bá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chú và bác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chú và bác.

Một số bài thơ có sử dụng