Có 1 kết quả:

thụ tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu tội chết — Chịu chết. Bị chết.