Có 1 kết quả:

thụ thai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Có mang. ☆Tương tự: “thụ dựng” 受孕.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có mang.