Có 1 kết quả:

thụ hối

1/1

thụ hối

giản thể

Từ điển phổ thông

nhận hối lộ, ăn của đút lót