Có 1 kết quả:

biến hình

1/1

biến hình

giản thể

Từ điển phổ thông

biến hình