Có 1 kết quả:

biến số

1/1

biến số

giản thể

Từ điển phổ thông

biến số (toán)