Có 1 kết quả:

biến sắc

1/1

biến sắc

giản thể

Từ điển phổ thông

1. biến màu
2. thay đổi sắc mặt
3. biến đổi