Có 1 kết quả:

tùng san

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sách in có hệ thống theo từng chủ đề thành tập, thành bộ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách vở in nối tiếp nhiều tập.