Có 1 kết quả:

tùng lâm

1/1

tùng lâm

phồn thể

Từ điển phổ thông

rừng rậm, rừng già

Từ điển trích dẫn

1. Rừng cây rậm rạp. ☆Tương tự: “sâm lâm” 森林.
2. Chùa, tu viện, đạo tràng (Phật giáo).
3. Chỉ sinh tử luân hồi. ◇Trường A Hàm Kinh 長阿含經: “Hà đẳng sinh nhị túc tôn, hà đẳng xuất tùng lâm khổ” (Quyển ngũ 卷五) 何等生二足尊, 何等出叢林苦 Những ai sinh thành Nhị Túc Tôn (Phật Đà), những ai thoát khỏi phiền não của sinh tử luân hồi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rùng cây rậm rạp — Chỉ nơi tu hành.

Một số bài thơ có sử dụng