Có 1 kết quả:

khẩu hiệu

1/1

khẩu hiệu

giản thể

Từ điển phổ thông

khẩu hiệu, khẩu ngữ