Có 1 kết quả:

khẩu khí

1/1

khẩu khí

giản thể

Từ điển phổ thông

giọng điệu khi nói