Có 1 kết quả:

khẩu hiệu

1/1

khẩu hiệu

phồn thể

Từ điển phổ thông

khẩu hiệu, khẩu ngữ

Từ điển trích dẫn

1. Lời hô to (trong đám biểu tình chẳng hạn).
2. Hiệu bí mật để nhận biết nhau.
3. Cũng như “khẩu chiếm” 口占. ◇Vương Tịch Chi 王闢之: “Văn Trung Công thân tác khẩu hiệu, hữu "Kim mã ngọc đường tam học sĩ, Thanh phong minh nguyệt lưỡng nhàn nhân"” 金馬玉堂三學士, 清風明月兩閒人 (Cao dật 高逸) Văn Trung Công tự khẩu chiếm, có những câu: Kim mã ngọc đường tam học sĩ, Thanh phong minh nguyệt lưỡng nhàn nhân.
4. Thơ làm để tán tụng, khen ngợi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời hô to của đám đông.