Có 1 kết quả:

cổ lệ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lệ cũ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tắc xưa. Lệ cũ.