Có 1 kết quả:

khả tích

1/1

khả tích

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đáng tiếc

Từ điển trích dẫn

1. Đáng tiếc. ◇Nhan thị gia huấn 顏氏家訓: “Quang âm khả tích, thí chư thệ thủy” 光陰可惜, 譬諸逝水 (Miễn học 勉學) Thời gian đáng tiếc nuối, như nước trôi đi mất.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đáng tiếc.

Một số bài thơ có sử dụng