Có 1 kết quả:

sất sá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

La hét giận dữ. Quát mắng.

Một số bài thơ có sử dụng