Có 1 kết quả:

sử tích

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sự kiện văn vật thời quá khứ còn để lại dấu vết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc cũ xảy ra trong lịch sử.