Có 1 kết quả:

sử bộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thời xưa, sách vờ tài liệu Trung Quốc chia thành bốn bộ chính: kinh 經, sử 史, tử 子, tập 集 (giáp 甲, ất 乙, bính 丙, đinh 丁). “Sử bộ” 史部 bao gồm những sách về lịch sử, chính thư, truyện kí, địa lí.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một pho sách chép việc xưa.