Có 2 kết quả:

ty cơtư cơ

1/2

ty cơ

phồn thể

Từ điển phổ thông

tài xế, lái xe

tư cơ

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Người lái xe, tài xế. ★Tương phản: “thừa khách” 乘客.
2. Cầm máy, quản lí cơ khí.
3. Người cầm máy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tài xế. Người lái xe.