Có 1 kết quả:

thán tức

1/1

thán tức

giản thể

Từ điển phổ thông

thở dài