Có 1 kết quả:

các cá

1/1

các cá

giản thể

Từ điển phổ thông

mỗi cái, mỗi chiếc, từng cái một