Có 1 kết quả:

hợp cẩn

1/1

hợp cẩn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vợ chồng làm lễ chuốc rượu nhau

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa, vợ chồng mới cưới chuốc rượu với nhau gọi là lễ “hợp cẩn” 合卺.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ uống rượu chung giữa hai vợ chồng trong phòng riêng, trước lúc động phòng, tục xưa.