Có 1 kết quả:

hợp hoan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cùng nhau vui vẻ. ◇Lễ Kí 禮記: “Cố tửu thực giả, sở dĩ hợp hoan dã” 故酒食者, 所以合歡也 (Nhạc kí 樂記).
2. Tên cây, lá như lá hòe, ban đêm thì hợp lại, hoa đỏ, nở về mùa hạ. § Còn gọi là “dạ hợp” 夜合 hoặc “hợp hôn” 合昏.
3. Chỉ mọi đồ vật có trang sức hoa văn hình vẽ tượng trưng hòa hợp hoan lạc. ◇Văn tuyển 文選: “Văn thải song uyên ương, Tài vi hợp hoan bị” 文采雙鴛鴦, 裁為合歡被 (Cổ thi thập cửu thủ 古詩十九首, Khách tòng viễn phương lai 客從遠方來).
4. Nam nữ giao hoan. ◇Cảnh thế thông ngôn 警世通言: “Thẩm Hồng bình nhật nguyên dữ Tiểu Danh hữu tình, na thì xả tại phô thượng, thảo thảo hợp hoan, dã đương xuân phong nhất độ” 沈洪平日原與小名有情, 那時扯在鋪上, 草草合歡, 也當春風一度 (Ngọc đường xuân lạc nan phùng phu 玉堂春落難逢夫).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp mặt chung vui.

Một số bài thơ có sử dụng