Có 1 kết quả:

cát địa

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỗ đất tốt để làm nhà ở hoặc để chôn người chết (theo phong thủy).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ đất lành để chôn người chết.