Có 1 kết quả:

cát tịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đêm tốt lành, tức đêm tân hôn. ◎Như: “cát tịch tân bằng mãn tọa” 吉夕賓朋滿座.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đêm tốt lành, tức đêm tân hôn.