Có 1 kết quả:

đồng tịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cùng yến tiệc.
2. Cùng ngồi một chỗ (người xưa ngồi chiếu).
3. Ngủ chung một chiếu. Chỉ đời sống vợ chồng ăn ở cùng nhau. ◇Sử Kí 史記: “Tam nguyệt bất đồng tịch” 三月不同席 (Hoài Nam Vương truyện 淮南王傳).
4. Chỉ đồng học. ◇Diệp Thích 葉適: “Đông tây sổ bách lí lai học, tuế thì bất quy, đồng tịch úy kì chuyên” 東西數百里來學, 歲時不歸, 同席畏其專 (Lệ Quân mộ chí minh 厲君墓志銘).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cùng chung một chiếu. Chỉ vợ chồng.