Có 1 kết quả:

đồng bệnh tương liên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người cùng cảnh ngộ bất hạnh thương xót giúp đỡ lẫn nhau. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Ngã tuy hữu cá ca ca, nhĩ dã thị tri đạo đích, chỉ hữu cá mẫu thân, bỉ nhĩ lược cường ta, cha môn dã toán đồng bệnh tương liên” 我雖有個哥哥, 你也是知道的, 只有個母親, 比你略強些, 咱們也算同病相憐 (Đệ tứ thập ngũ hồi) Tôi tuy có anh, chắc cô cũng đã biết anh tôi như thế nào rồi, tôi chỉ hơn cô ở chỗ còn mẹ thôi. Chúng ta là người cùng bệnh nên thương lẫn nhau.

Một số bài thơ có sử dụng