Có 1 kết quả:

danh tự

1/1

danh tự

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tên người

Từ điển trích dẫn

1. Họ và tên.
2. Tiếng gọi tên sự vật.
3. Tên và tên chữ. Ngày xưa, ở Trung Hoa, con trai sinh ra được đặt tên (“mệnh danh” 命名), năm lên 20 tuổi làm lễ đội mũ (“quán lễ” 冠禮) có thêm “tự” 字 (tên chữ). Ra đời, có thể lấy thêm “hiệu” 號 (tên hiệu). Tự xưng thì dùng “danh” 名, người khác để tỏ lòng tôn kính dùng “tự” hoặc “hiệu” để xưng hô.
4. Danh dự, tiếng tăm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên và tên chữ — Chữ gọi tên sự vật.

Một số bài thơ có sử dụng