Có 1 kết quả:

danh hoạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Họa sĩ có tiếng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức vẽ đẹp nổi tiếng — Hoạ sĩ nổi tiếng.

Một số bài thơ có sử dụng