Có 1 kết quả:

danh tố

1/1

Từ điển trích dẫn

1. ☆Tương tự: “danh sĩ” 名士.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Danh vọng 名望.