Có 1 kết quả:

danh quán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên họ và quê quán.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên tuổi và chỗ ở.