Có 1 kết quả:

hậu mẫu

1/1

hậu mẫu

giản thể

Từ điển phổ thông

mẹ kế, dì ghẻ