Có 1 kết quả:

thổ tả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bệnh nôn mửa và đi tiêu chảy.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh vừa nôn mửa vừa ỉa chảy.