Có 1 kết quả:

thổ phiền

1/1

thổ phiền

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Thổ Phiền (Tibet ngày nay)

Một số bài thơ có sử dụng