Có 1 kết quả:

hướng vãng

1/1

hướng vãng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

mong muốn, mong mỏi, ao ước, khát khao

Một số bài thơ có sử dụng