Có 1 kết quả:

bĩ thái

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mệnh vận bế tắc và hanh thông, sướng và khổ, may và rủi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bế tắc và hanh thông, sướng và khổ, may và rủi, chỉ sự hoàn toàn của mệnh số. Thơ Nguyễn Công Trứ có câu: » Số khá, bĩ rồi thời lại thái. Cơ thường, đông hết hẳn sang xuân «.

Một số bài thơ có sử dụng