Có 1 kết quả:

phủ nhận

1/1

phủ nhận

giản thể

Từ điển phổ thông

phủ nhận, từ chối, chối bỏ