Có 1 kết quả:

đốn số

1/1

đốn số

giản thể

Từ điển phổ thông

tải trọng của tàu, trọng tải của tàu