Có 1 kết quả:

ngô thù du

1/1

ngô thù du

giản thể

Từ điển phổ thông

cây ngô thù du (dùng làm thuốc được)