Có 1 kết quả:

sao náo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ồn ào tiếng người cãi cọ.