Có 1 kết quả:

sảo náo

1/1

sảo náo

giản thể

Từ điển phổ thông

nói ầm ĩ