Có 1 kết quả:

hấp khí

1/1

hấp khí

giản thể

Từ điển phổ thông

hít vào, thở vào