Có 1 kết quả:

hấp yên

1/1

hấp yên

giản thể

Từ điển phổ thông

hút thuốc lá