Có 1 kết quả:

xuy đồng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái ống dài, dùng để thổi đạn bắn chim, sâu bọ, v.v.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ống dài, dùng để thổi đạn bắn chim. Ta thường đọc trại là ống Xì đồng.