Có 1 kết quả:

trình thỉnh

1/1

trình thỉnh

giản thể

Từ điển phổ thông

trình đơn, đệ đơn, đệ trình