Có 1 kết quả:

cáo thải

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xin vay. ☆Tương tự: “tá tiền” 借錢.