Có 1 kết quả:

ô ế

1/1

ô ế

giản thể

Từ điển phổ thông

khóc nức nở, khóc thút thít